Наука у покрету: Индустрија 4.0

Прву Индустријску револуцију, крајем 18. века, означила је парна машина. Друга је стигла сто година касније, захваљујући употреби електричне енергије у масовној производњи. Уз електорнику и информационе технологије у аутоматизацији производње, у другој половини 20. века, следи трећа, дигитална индустријска револуција.

Међутим, четврта индустријска револуција дошла је врло брзо као наставак и унапређење начина производње своје претходнице. Тај корак карактеришу аутономни сајбер-физички системи који међусобно комуницирају користећи интернет ствари, интернет системе, вештачку интелигенцију и велике количине података складиштене у такозваним облацима.
Четврта индустријска револуција покренула је велике промене у начину рада, чиме је изменила пословне моделе и узбуркала тржиште рада. Технолошки напредак све брже помера границу између послова које обављају људи и оних које обављају машине и алгоритми, захтевајући од људи нова знања и вештине.