Филозофија и...феноменологија Едмунда Хусерла

Двадесети век и два светска рата покренула су бројна питања везана за човеково постојање, његову суштину, опстанак и смисао. Последице ратова донеле су и нова поимања у уметности, друштвеним наукама и филозофији.

Нова емисија овог серијала посвећена је филозофу Едмунду Хусерлу, оснивачу феноменолошке методе, мислиоцу који ће утицати на бројне филозофе, међу њима и његовог чувеног ученика Мартина Хајдегера.
Хусерлово познато дело Криза европских наука пред почетак Другог светског рата штампано је у Београду, који ће бити и средиште филозофске мисли у Европи, пошто су многи, попут Хусерла, због појаве нацизма морали да траже спас изван Немачке. Његово дело и данас указује на проблеме са којима се човек сусрео још почетком двадесетог века. Није доживео да филозофија постане универзална наука као свезнање, али је његова мисао присутна и данас.
О времену у коме је живео и радио Едмунд Хусерл, о његовом филозофском доприносу и животу као и утицају које је имао на потоње мислиоце, говори проф. др Драган Проле.
Уредник и аутор: Јасмина Вујновић Милошевић

 

Реприза у 11:25