Филозофија и… религија

Филозофија и религија деле исто поље интересовања. Питања о човеку, његовом смислу и свету који га окружује, као и питања о добру и злу, истини, крајњем исходишту, само су нека од основних проблема на које су истовремено позване и филозофија и религија да дају одговор.

Историјски гледано, тај одговор је варирао од супростављања до потврђивања. Данас говоримо о овом живом односу између два наизглед различита тумачења стварности. 

Реприза у 09:55