Филозофија и...Култура ресентимана

За нас је живот велика опасност, пише Фридрих Ниче. Ми смо попут стакла и тешко нама када се сударимо сами са собом.

Од свог постанка човек живи са емоцијама и те емоције испољава. Стање у коме се појединац налази зависи и од друштвених, социјалних али и културолошких прилика средине у којој живи. Исто тако својим деловањем али и осећајима обликујемо културне и животне обрасце и у савременом свету.
Проф. др Драган Проле и Јасмина Вујновић Милошевић
Поред зависти, љубоморе, гнева па чак и мржње појављује се једно осећање које Ниче издваја а то је ресантиман. Према њему услов да се ресантиман успостави почива на оптуживању околине, поједине групе, нације, вероисповести, за нашу патњу или невољу. Ресантиман је стално понављање истог бола и на њему се граде читаве културе. Он нас кочи и као такав уништава.
О ресантиману као појави, зашто се он јавља, да ли је присутнији у одређеним социјалним али и кутуролошким срединама у емисији Филозофија и... ресантиман код Ничеа говори проф. др Драган Проле, филозоф који је и приредио збирник под насловом Ниче и култура ресантимана.
Аутор и уредник Јасмина Вујновић Милошевић

реприза 17.мај у 11:30