Читај ми!

СО РТС-а: Концерт недовршених композиција, 1. део

Програм концерта Симфонијског оркестра РТС-а одржаног 2009. године, чинила су три значајна дела која композитори, из различитих разлога, нису завршили. На програму су били: Недовршена симфонија у ха-молу Франца Шуберта, виолински концерт Леоша Јаначека и Десета симфонија Густава Малера.

Године 1823. Музичко друштво из Граца доделило је Шуберту Почасну диплому, а он је, заузврат, обећао да ће написати симфонију за Друштво. Симфонију није довршио, а ни данас није познато који део партитуре је урадио велики композитор а који његов пријатељ, тадашњи председник Музичког друштва Хитенбренер.

Композитор Јаначек је рад на виолинском концерту насловљеном Путовање душе, почео 1926. године за време посете Енглеској. Дело је остало недовршено, а неке идеје је композитор употребио у својој опери Из куће смрти. Дело је реконструисано и први пут га је извела Филхармонија Брно 1988. године.

Малер такође није завршио своју Десету симфонију, коју је компоновао 1910. и 1911. године.
Иако је форму и садржину заокружио, композиција је остала незавршена и у већем делу неоркестрирана. Обично се изводи само њен први став, Адађо, али као самостално дело.