Читај ми!

Око: Улога Фијата - од социјализма до транзиције

Шта ће бити с радницима Фијата и ко о томе треба да одлучује? Зашто је крагујевачка фабрика аутомобила увек била више од обичног предузећа?

Јуче је почео да тече рок од седам дана у којем радници Фијатове фабрике у Крагујевцу треба да се изјасне о одласку у Пољску и Словачку, а данас је у Влади Србије одржан је први састанак радне групе која треба да нађе решење за раднике који ће остати без посла. Какав ће бити социјални програм, колика отпремнина, шта ће бити са онима који не желе да оду на рад у инстранство? Да ли одговоре на та питања треба да да држава или тржиште?

Горислав Папић
Горислав Папић

Није случајно што се питања о улози државе и тржишта у положају радника преламају баш на примеру Фиата. Фабрика аутомобила у Крагујевцу увек је била више од обичног предузећа - тако је било у време социјализма, али и касније, у транзицији. Какав је политички значај овог економског пројекта од 50-их година прошлог века до данас?

Погледајте и причу о родоначелнику карикатуре у нас - Пјеру Крижанићу.

Уредник емисије Горислав Папић