Читај ми!

Традиција и модерни таленат

"Традиција је ствар која се не наслеђује, а ако вам је потребна, морате је стећи великим трудом", мислио је и писао песник Томас Стерн Елиот.

Прича о односу традиције и модерног је прича о прошлом и садашњем, прича о континуитету и о цивилизацијском поретку. Тај однос, често представљан као однос супротности, заправо је гарант одржања континуитета и цивилизацијских постигнућа.

Ново издање емисије Час анатомије поставља питање: шта је у данашњем свету модерно, постоји ли постмодерност, шта је традиционално, како се испољава традиционално у модерном а како конзервативно у традиционалном?

Просветитељство је донело поверење у човека, са савременим добом и свим актуелним дешавањима у глобалној сфери али и у локалним пољима, чини се да почиње ера сумње у човекову способност одржања цивилизацијског поретка.

Када за неке процесе кажемо да су ретроградни, јесу ли они нужно конзервативни и како разумети идеју прогреса ако се правилно не разуме однос традиције и модерности. Зашто се традиција не наслеђује већ се ствара.

О овим питањима током емисије расправљаће филозоф и теоретичар књижевности Новица Милић и теолог Зоран Деврња

Ауторка и уредница: Марија Ненезић
Режија: Маја Мандић

 

Час анатомије Час анатомије

Аутор:
РТС

Учитељи су и ученици, уметници су и критичари, актери на културној сцени су истовремено и аналитичари те сцене. [ детаљније ]