Читај ми!

Креативне индустрије

Облици нашег постојања, мода и фотографија

Овога пута видео есеј аутора Бориса Миљковића из збирке "Кративне индустрије" открива нам лице, наличије и понеку тајну фотографије и моде. У коликој мери су ова два облика нашег постојања уметност а колико индунустрија? Небојша Бабић говори о својој перцепцији фотографије као креативне инсустрије, различитим угловима из којих се ова људска делатност може посматрати, а све то је, на неки начин, повеезано са бататом. Шта на све то каже Ненад Радујевић, директор модног студија "Клик" и један од ветерана домаће модне инсутрије. Прича се, као и до сада одвија у белом студију, уз несебичну помоћ др Милене Шешић Драгићевић.

Забавите се!