Čitaj mi!

Ombudsman traži da se definiše uloga Saveta roditelja u izboru udžbenika

Zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je od Ministarstva prosvete da uskladi odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o udžbenicima, kako bi jasno bila definisana uloga Saveta roditelja u postupku odabira udžbenika.

U mišljenju upućenom Ministarstvu prosvete, Zaštitnik građana navodi da je, zbog neusklađenosti Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o udžbenicima, potrebno uskladiti odredbe koje definišu ulogu Saveta roditelja prilikom izbora udžbenika.

Neophodno je, smatra Zaštitnik građana, uskladiti članove dva zakona koji se odnose na obrazovanje i vaspitanje dece kako bi se jasno i nedvosmisleno definisala uloga Saveta roditelja škole u postupku odabira udžbenika i time unapredilo pravo deteta na obrazovanje.

Zaštitnik građana je, podseća u saopštenju, početkom juna 2021. godine, posle pritužbi roditelja učenika OŠ "Oslobodioci Beograda" da je škola odbila da odobri korišćenje besplatnih udžbenika za pojedine predmete, pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada resornog ministarstva i te škole.

"Resorno ministarstvo se u izjašnjenju Zaštitniku građana poziva na član 34 Zakonu o udžbenicima, kojim nije predviđeno da Savet roditelja može da utiče na izbor udžbenika. Međutim, u istom izjašnjenju Ministarstvo se ni jednom ne osvrće na odredbu u članu 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojom je propisano da Savet roditelja učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i u postupku izbora udžbenika", objasnio je Zaštitnik u saopštenju.