Читај ми!

Рио Тинто ревидира динамику реализације Пројекта "Јадар"

Компанија Рио Тинто је саопштила да је услед кашњења у исходовању одобрења за експлоатационо поље ревидирала динамику реализације Пројекта "Јадар".

На основу тренутних процена и под условом да се исходују сва релевантна одобрења и дозволе, очекује се да прва комерцијална производња буде најраније 2027. године, наводи се у саопштењу Рио Тинта и подсећа да је претходни планирани рок био 2026. година.

"Рио Тинто остаје посвећен развоју Пројекта 'Јадар' и препознаје да у даљем напредовању пројекта морамо слушати и поштовати ставове свих заинтересованих страна", пише у саопштењу.

Компанија напомиње да ће искористити додатно време да настави ангажовање са заједницом и разјасни сва питања у вези са потенцијалним утицајем пројекта на животну средину.

Добијање одобрења о експлоатационом пољу је, наводи компанија, неопходан услов да Рио Тинто формално поднесе Влади Србије Студије процене утицаја на животну средину, које ће укључивати јавне консултације.

Како се наводи, студије процене утицаја на животну средину кључне су у процени и дефинисању мера за ублажавање потенцијалних утицаја на животну средину. Израда Студије изводљивости се наставља, а завршетак се ревидира на основу поново процењене динамике реализације пројекта.

"Рио Тинто је посвећен поштовању највиших еколошких стандарда и развоју Пројекта ‘Јадар’ на одржив начин, у складу са најбољим међународним праксама и свим важећим законима и прописима Републике Србије и Европске уније", пише у саопштењу компаније.