Читај ми!

Послодавци предложили Влади мере за помоћ привреди

Унија послодаваца Србије заједно са Привредном комором, упутили су Влади предлог пет мера за помоћ привреди у условима настављене кризе због пандемије ковид-19. Унија подсећа да ниједна земља, компанија, или појединац нису остали недодирнути кризом, а Србија треба да партнерством свих заинтересованих страна сачува своју привреду и да истовремено унапреди конкурентност.

Унија послодаваца Србије и Привредна комора Влади Србије предлажу смањење ПДВ-а у сектору хотелијерства и угоститељства за храну и пиће на 10 процената. Те области су, како се наводи најтеже погођене пандемијом, а иначе су све земље ЕУ и региона већ увеле снижену стопу у том сектору.

Предлаже се и даље одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде, или њихов делимични отпис у сектору малих и средњих предузећа. Подаци указују да овај део фирми тек чека највећи удар кризе, јер су пословни приходи традиционално најнижи почетком године.

Унија наводи да би обустављање увођења нових такси и дажбина на републичком и локалном нивоу било наставак гарантне шеме за подршку ликвидности и инвестиционим улагањима за сектор малих и средњих предузећа. 

Такође, то би била и могућност поновног застоја у отплати обавеза према банкама по основу кредита и кредитних производа ( надокнаду до пуног износа зараде запосленог а која износи највише до 50 одсто зараде) у случају да због смањеног обима посла послодавац нема потребу за ангажовањем запосленог на пуно радно време.

Та мера би, сматрају у Унији требало да се примени на све привредне субјекте.

"Унија послодаваца Србије и Привредна комора подржавају напоре Владе да помогне предузећима и појединцима да преброде кризу. Нужно је да нађемо баланс између заштите живота и здравља становништва и очување економије, која је предуслов да имамо финансијска средства за улагање у здравствени систем, набавку опрема и медицинских средстава", каже Срђан Дробњаковић, директор Уније послодаваца Србије.

Унија послодаваца наставиће да прати развој кризе изазване ковидом 19, као што и ради од марта од ове године, и да предлаже мере које сматра оптималним за очување привреде и побољшање пословног амбијента, наводи се у саопштењу.