Ko upravlja RTS-om

Ko upravlja RTS-om

Upravni odbor. Generalni direktor...
Dokumenta Programskog saveta

Dokumenta Programskog saveta

Poslovnik o radu i druga dokumenta Programskog saveta JMU RTS. Zapisnici sa sednica PS. Izveštaji javnih...
Dokumenta Upravnog odbora

Dokumenta Upravnog odbora

Poslovnik o radu Upravnog odbora JMU RTS. Zapisnici sa UO. Etički kodeks JMU RTS...
Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor kod poslodavca za Javnu medijsku ustanovu Radio Televizija Srbije...
Informator o radu Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“

Informator o radu Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“

Informator o radu je sačinjen u skladu sa odredbom...
Zarade zaposlenih u RTS-u

Zarade zaposlenih u RTS-u

Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije dostavila...
Statut i unutrašnja organizacija

Statut i unutrašnja organizacija

Statut RTS-a. Sistematizacija poslova Radio Televizija...
Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji...
Dokumenta Programskog saveta

Dokumenta Programskog saveta

Poslovnik o radu i druga dokumenta Programskog...
Dokumenta Upravnog odbora

Dokumenta Upravnog odbora

Poslovnik o radu Upravnog odbora JMU RTS...
Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor kod poslodavca za Javnu...
Zarade zaposlenih u RTS-u

Zarade zaposlenih u RTS-u

Javna medijska ustanova Radio-televizija...
Statut i unutrašnja organizacija

Statut i unutrašnja organizacija

Statut RTS-a. Sistematizacija poslova Radio...
Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji...

O Javnom servisu