O javnim nabavkama

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 91/2019).

 ______________________________________________________________________________

Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa.

Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima.

Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

Korisni linkovi:

Ministarstvo finansija:
http://www.mfin.gov.rs/

Kancelarija za javne nabavke:
http://www.ujn.gov.rs/

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki:
http://www.kjn.gov.rs/

broj komentara 0 pošalji komentar