Javne nabavke u 2011. godini

Javne nabavke u 2011. godini

________________________________________________ 

23.12.2011.  Prethodni raspis za nabavku dobara - sistem za pripremu i emitovanje informativnog programa.

 Prethodni raspis

____________________________________________ 

22.12.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-16/11 - Nabavka usluga - Revizija Finansijskih izveštaja RTS za 2011. godinu.

 Obaveštenje

________________________________________________

28.11.2011. Javni poziv za JNVV  br. D-33/11 - rezervni delovi za DVC PRO UREĐAJE

Javni poziv objavljen u Službenom glasniku br. 097/2011 od 21.12.2011.god.

Javni poziv

________________________________________________

22.12.2011. Javni poziv za podnošenje ponuda za JNMV  br. d-24/11 - baterije za potrebe RTS - nabavka je oblikovana u dve partije

Javni poziv

________________________________________________ 

16.12.2011.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za malu nabavku  br. d-21/11

 Obaveštenje

________________________________________________

16.12.2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za malu nabavku br. d-30/11

 Obaveštenje

________________________________________________

16.12.2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku sprovedenu u drugoj  fazi

restriktivnog postupka D-27/11

 Obaveštenje

________________________________________________

14.12.2011 Obaveštenje o obustavi postupka JNMV RTS br. d-29/11, za nabavku dobara - Teletekst sistem plusplus.

 Obaveštenje

________________________________________________

14.12.2011 Obaveštenje o obustavi postupka JNMV RTS br. d-2/11, za nabavku dobara - Video glave za SONY "C" VTR mašine.

 Obaveštenje

________________________________________________

14.12.2011 Obaveštenje o obustavi postupka JNMV RTS br. d-22/11, za nabavku dobara - Službena stilska odeća i obuća.

 Obaveštenje

________________________________________________

13.12.2011. Obaveštenje o OBUSTAVI postupka javne nabavke male vrednosti - dobra - JN br. d-31/11 - RF OPREMA ZA EHF2012 

 Obaveštenje

________________________________________________ 

06.12.2011.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku za JNVV br. Dp-31/11 - DODATNA ISPORUKA DOBARA - DODATNA OPREMA ZA NADOGRADNjU REPORTAZNIH KOLA HD1 I HD2  

 Obaveštenje

________________________________________________ 

Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku za JNVV br. Dp-30/11 - Tedžnička nadogradnja Sd i HD Mpeg eksajtera.

 Obaveštenje

________________________________________________ 

28.11.2011. Obaveštenje o obustavi postupka JNVV RTS br. U-9/11, za nabavku usluga - Špedicija za potrebe RTS.

 Obaveštenje

________________________________________________ 

28.11.2011. Obaveštenje o obustavi postupka JNVV RTS br. D-28/11, za nabavku dobara - Nove softverske licence i nove funkcionalnosti (moduli) sa uslugama implementacije

 Obaveštenje 

________________________________________________ 

28.11.2011.  Obaveštenje o obustavi postupka JNVV RTS br. U-8/11, za nabavku usluga - Održavanje i podrška postojećih licenci za integralni informacioni sistem RTS-a i održavanje hardvera u postgarantnom roku

 Obaveštenje 

________________________________________________ 

28.11.2011. Javni poziv za nabavku dobara u otvorenom postupku -  JN br. D-39/11 - BATERIJE ZA KAMKORDERE
Javni poziv objavljen u Službenom glasniku br. 089/2011 od 25.11.2011.god.

Javni poziv

________________________________________________ 

25.11.2011. Obaveštenje o OBUSTAVI postupka javne nabavke male vrednosti - dobra - JN br. d-34/11 -OPTIČKI MEDIJI (CD, DVD,BLU-RAY )

 Obaveštenje 

________________________________________________ 

22.11.2011.  Obaveštenje o OBUSTAVI postupka javne nabavke usluga u pregovaračkom postupku  za JN br. Up-3/11 -TEHNIČKA PODRŠKA SISTEMA ARHIVIRANjA ZA SOFTWARE FLASHNET VERZIJA 6 NA BAZI  24/7 

 Obaveštenje 

________________________________________________ 

15.11.2011. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u drugoj fazi restriktivnog postupka za JN br. D-23/11

 Obaveštenje 

________________________________________________ 

15.11.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-16/11- Nabavka i isporuka dobara - Papir i papirna konfekcija - Partija 2 - Ubrusi.

 Obaveštenje 

________________________________________________ 

10.11.2011. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja za JN br. Dp-31/11 - OPREMA ZA NADOGRADNjU REPORTAŽNIH VOZILA HD1 I HD2

 Obaveštenje

________________________________________________ 

10.11.2011. Javni poziv za javnu nabavku velike vrednosti  br. D-34-11 - HD SATELITSKI RISIVERI I ENKODERI
Javni poziv objavljen u Službenom glasniku br. 083/2011 od 09.11.2011.

Javni poziv

________________________________________________ 

08.11.2011. Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. d-31-11 za nabavku RF opreme za EHF2012.

Javni poziv

________________________________________________ 

07.11.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-14/11- Nabavka usluga - Frizerske usluge za potrebe RTS.

 Obaveštenje

________________________________________________ 

04.11.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-15/11- Nabavka i isporuka dobara - Ugalj za Dopisništvo Drugog programa Radio Beograda u Nišu.

Obaveštenje

________________________________________________

04.11.2011. Obaveštanje o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara koja je sprovedena u drugoj fazi restriktivnog postupka za potrošni materijala za potrebe RTS po partiji br. 6  - Elektronske komponente, JN br. D-29/11.

Obaveštenje

________________________________________________

03.11.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. U-5/11- Nabavka usluga - Tehnička podrška održavanja Teletex sistema.

Obaveštenje

________________________________________________

27.10.2011. Obaveštenje o dodeli ugovora za javne nabavke dobara koje su sprovedene u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem za: rezervne delove za vozila RTS po partijama 3,4 i 5  - JN br. D-18/11, D-19/11 i D-20/11

Obaveštenje D-18/11

Obaveštenje D-19/11

Obaveštenje D-20/11

________________________________________________

24.10.2011. Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara sprovodenu u Drugoj fazi restriktivnog postupka  - br . D-16/11 - Isporuka i montaža displeja RTNM P1V4 - 12X336-GO

Obaveštenje

________________________________________________

21.10.2011. Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara sprovodenu u Drugoj fazi restriktivnog postupka  - br . D-24/11 - po PARTIJI br. 5 Elektroinstalacioni materijal - ZAŠTITNE KANALICE ZA KABLOVE

Obaveštenje

________________________________________________

19.10.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-17/11- Nabavka dobara -  Softversko rešenje za upravljanje dokumentima firme „Canon"  pod nazivom „ Therefor " DMS - dokument menadžment sistem

Obaveštenje

________________________________________________

18.10.2011. Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku velike vrednosti br . D-17/11 - REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANjE VOZILA RTS - Partija br. 1. Rezervni delovi za vozila „LADA", u pregovaračkom postupku 

Obaveštenje

________________________________________________

11.10.2011. - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-13/11- Nabavka dobara - Anton Bauer rasvetna tela za ENG kamere.

Obaveštenje

________________________________________________

10.10.2011. - Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. d-21/11 - PROFESIONALNA ŠMINKA ZA FILM I TV zajedno sa konkursnom dokumentacijom. (Poziv je objavljen u Službenom glasniku br. 074/2011, dana 05.10.2011.)

Javni poziv

________________________________________________

10.10.2011. - Prethodni raspis za nabavku usluga - Angažovanje radne snage za obavljanje pomoćnih ugostiteljskih, administrativno-tehničkih i fizičkih poslova.

Javni poziv

________________________________________________

06.10.2011. - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-7/11- Nabavka usluga - Usluge obezbeđivanja hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu i karata za međunarodni i domaći saobraćaj

Obaveštenje

________________________________________________

29.09.2011. - Obaveštenje o dodeli Ugovora za javnu nabavku velike vrednosti br. R-2/11 - radovi na sanaciji i adaptaciji objekta RTS na lokaciji Aberdareva - Takovska

Obaveštenje

________________________________________________

26.09.2011. - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. D-25/11- Nabavka dobara - Računari i prateća oprema, sprovedenu u II fazi restriktivnog postupka

Obaveštenje

________________________________________________

26.09.2011. - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-12/11- Nabavka usluga - Održavanje računarske mreže RTS

Obaveštenje

________________________________________________

23.09.2011. - Javni poziv za JNVV RTS br. U-9/11- Nabavka usluga - Špedicija za potrebe RTS.

Javni poziv

________________________________________________

23.09.2011. - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-8/11 - Nabavka usluga- Zdravstvene usluge - prethodni i periodični pregledi zaposlenih u RTS-u.

Obaveštenje

________________________________________________

23.09.2011. - Obaveštenje o dodeli Ugovora za javnu nabavku male vrednosti br. u-10/11 - održavanje "ALCATEL" telefonske centrale.

Obaveštenje

________________________________________________

19.09.2011. - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. U-6/11- Nabavka usluga - Podrška, održavanje i kontinuirana nadogradnja integralnog informacionog sistema RTS.

Obaveštenje

________________________________________________

19.09.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-11/11- Nabavka usluga - Tehnička podrška za TAPE LIBRARY HP ESL

Obaveštenje

________________________________________________

5.09.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. U-2/11, za nabavku usluga - Putnički autobuski transport za potrebe RTS

Obaveštenje

________________________________________________

31.08.2011. Javni poziv za JNVV RTS br. D-28/11- Nabavka dobara - Nove softverske licence i nove funkcionalnosti (moduli) sa uslugama implementacije.

Javni poziv

________________________________________________

31.08.2011. Javni poziv za JNVV RTS br. U-8/11- Nabavka usluga - Održavanje i podrška postojećih licenci za integralni informacioni sistem RTS-a i održavanje hardvera u posgarantnom roku.

Javni poziv

________________________________________________ 

30.08.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. U-2/11, za nabavku usluga - Putnički autobuski transport za potrebe RTS

Obaveštenje

________________________________________________

29.08.2011. Javni poziv za javne nabavke velike vrednosti br . D-22/11 - Nabavka elektromaterijala za potrebe RTS-a - nabavka je oblikovana po partijama. Javni poziv je objavljen u Sl. glasniku br. 062/2011 od 24.08.2011.godine. 

Javni poziv

________________________________________________

26.08.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. R-5/11, za nabavku radova - Radovi na termotehničkim instalacijama - Klimatizacija prostora.

Obaveštenje

________________________________________________

26.08.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. D-14/11, za nabavku dobara - HP LTO4 DRIVE.

Obaveštenje

________________________________________________

25.08.2011. Obaveštenje o obustavi postupka JNMV RTS br. u-16/10, za nabavku usluga - Održavanja protivpožarnih aparata i sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u objektima RTS.

Obaveštenje

________________________________________________

23.08.2011. Obaveštenje o obustavi postupka JNMV RTS br. d-14/11, za nabavku dobara - Profesionalna šminka za film i TV.

Obaveštenje

________________________________________________

18.08.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-5/11- Nabavka i isporuka dobara - Toneri za potrebe RTS.

Obaveštenje

________________________________________________

18.08.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-11/11- Nabavka i isporuka dobara - Teretna furgon vozila, po partijama.

Obaveštenje

________________________________________________

16.08.2011. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude za JN usluga RTS br. U-6/11- Podrška, održavanje i nadogradnja integralnog informacionog sistema RTS

Obaveštenje

________________________________________________

12.08.2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci male vrednosti br. d-37/10 - PVC materijali - stiropor

Obaveštenje

________________________________________________

10.08.2011. Obaveštenje o dodeli ugovara u drugoj fazi restriktivnog postupka za javnu nabavku dobara br . D-9/11 - po Partiji br. 2 - Audio, video, UTP, optički i koaksijalni kablovi.

Obaveštenje

________________________________________________

10.08.2011. Javni poziv za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku JNVV br. D-15/11 za PROFESIONALNE TRAKE. Javni poziv je objavljen u Sl. glasniku br. 053/2011 od 20.07.2011.

Javni poziv

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

________________________________________________

05.08.2011. Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti br. u-13/11  - Usluga poreskog savetnika

Obaveštenje

________________________________________________

03.08.2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti br. d-9/11  - potrošni materijal i oprema za održavanje sanitarnih čvorova

Obaveštenje

________________________________________________

29.07.2011. Javni poziv za veliku nabavku br. R-2/11 - Sanacija i adaptacija objekta RTS na lokaciji Aberdareva-Takovska koji je objavljen u Sl. glasniku br. 056/2011 dana 29.07.2011. godine.

Javni poziv

________________________________________________

26.07.2011. Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. d-14/11 za profesionalnu šminku.

Javni poziv

________________________________________________

21.07.2011. Javni poziv za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku JNVV br. D-15/11 za profesionalne trake

Javni poziv

________________________________________________

20.07.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-29/10- Nabavka dobara - Digitalni reporterski snimači za potrebe RTS-a.

Obaveštenje

________________________________________________

15.07.2011. Javni poziv za JNVV RTS br. D-16/11 -  Nabavka dobara  - Papir i papirna konfekcija - Partija 2 - Ubrusi

Javni poziv

________________________________________________

14.07.2011 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova u II fazi restriktivnog postupka br. R-4/11 po Partiji br. 3 - Molersko-farbarski radovi u objektu Radio Beograd  

Obaveštenje

________________________________________________

13.07.2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku velike vrednosti br D-23/10 po Partiji br. 2 - Rezervni delovi za vozila FIAT

Obaveštenje

________________________________________________

12.07.2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku velike vrednosti br. D-23/10 po Partiji br. 9 - Rezervni delovi za vozila CITROEN

Obaveštenje

________________________________________________

12.07.2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku velike vrednosti br. R-1/11 za radove u Radio Beogradu

Obaveštenje

________________________________________________

11.07.2011.Obaveštenje o obustavi postupka JNVV RTS br. D-21/10, za nabavku dobara - Lična zaštitna sredstva

Obaveštenje

________________________________________________

11. 07. 2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Velike vrednosti br. D-23/10 po Partiji br. 7 - Akumulatori 

Obaveštenje

________________________________________________

11. 07. 2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Velike vrednosti br. D-23/10 po Partiji br. 6 - Kompleti prva pomoć  

Obaveštenje

________________________________________________ 

08. 07. 2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za javnu nabavku male vrednosti br. U-3/11- za uslugu najam led panela.

Obaveštenje

________________________________________________ 

07. 07. 2011. Javni poziv za JNMV RTS U-7/11 - Nabavka usluga - Usluge obezbeđivanja hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu i karata za domaći i međunarodni saobraćaj 

Javni poziv

________________________________________________ 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku u otvorenom postupku  br. D-23/11 za partiju br. 8  

Obaveštenje

________________________________________________ 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja br. R-3/11 za partiju br. 3 

Obaveštenje

________________________________________________ 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara - potrošni elektromaterijal za potrebe RTS, za partiju br. 3

Obaveštenje

________________________________________________ 

08.06.2011 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN u drugoj fazi restriktivnog postupku br. D-4/11 za partiju br. 1

Obaveštenje

________________________________________________ 

03.06.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za javnu nabavku u drugoj fazi restriktivnog postupka br. D-5/11 za partiju br. 2

Obaveštenje

________________________________________________ 

31.05.2011 Obaveštenje o obustavi postupka za JN u otovorenom postupku br. D-23/10 za partije br. 1,3,4 i 5

Obaveštenje

Obaveštenje

Obaveštenje

Obaveštenje

________________________________________________ 

31.05.2011 Obaveštenje o obustavi postupka za JN u drugoj fazi restriktivnog postupka br. D-12/11 za partiju br. 2

Obaveštenje

________________________________________________ 

30.05.2011 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN u drugoj fazi restriktivnog postupku br. D-7/11 za partiju br. 4

Obaveštenje

________________________________________________ 

26.05.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. U-4/10- Nabavka usluga - održavanje higijene u objektima RTS sa potrošnim materijalom.

Obaveštenje

________________________________________________ 

26.05.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN D-8/11 - Elektroinstalacioni materijal

Obaveštenje

________________________________________________ 

25.05.2011 Javni poziv za JNVV br. D-13/11 za DRVNU GRAĐU  ZA POTREBE RTS-A

Javni poziv

________________________________________________ 

23.05.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-17/10- Telepromter sistem za studio 10

Obaveštenje

________________________________________________ 

18.05.2011 Obaveštenje o dodeli ugovora za JN  br. D-2/11. Vrsta postupka: II faza restriktivnog postupka

Obaveštenje

________________________________________________ 

13.05.2011

Javni poziv za JNVV br. D-11/11 za teretna furgon vozila za potrebe RTS-a, javni poziv je objavljen u Sl. gl. br. 032/2011 od 13.05.2011. god.

Javni poziv

________________________________________________ 

13.05.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-1/11- Nabavka dobara - Rezervni delovi i dodatna oprema za računare

Obaveštenje

________________________________________________ 

12.05.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru u postupku JNMV RTS br. d - 36/10

Obaveštenje  

________________________________________________ 

06.05.2011 Poziv za podnošenje Ponuda za nabavku usluga - Teretni transport za potrebe RTS

Javni poziv

________________________________________________

2011 Poziv za podnošenje Ponuda za nabavku dobara - Profesionalna šminka za film i TV, redni broj JNMV d-10/11

Javni poziv

________________________________________________

04.05.2011 Javni poziv za JNMV RTS br. d-37/10 - Nabavka dobara - PVC Materijal - Stiropor za potrebe RTS

Javni poziv

________________________________________________

29.04.2011 Javni poziv za JNVV RTS br. U-2/11- Nabavka usluga - Putnički autobuski transport za potrebe RTS

Javni poziv

________________________________________________

29.04.2011 Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV br. u-1/11 

Obaveštenje

________________________________________________

 27.04.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-38/10 - Nabavka i isporuka dobara - Dekorativni materijal za potrebe Scenske realizacije RTS-a.

Obaveštenje

________________________________________________

26.04.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN RTS br. U-1/11 - Elektronsko merenje televizijskog auditorijuma

Obaveštenje

________________________________________________

26.04.2011 Obaveštenje o dodeli Ugovora za JNVV br. u-5/10

Obaveštenje

________________________________________________

21.04.2011 Poziv za podnošenje Ponuda za nabavku dobara - Potrošni materijal i oprema za održavanje sanitarnih čvorova za potrebe RTS, redni broj JNMV d-9/11

Javni poziv

________________________________________________

21.04.2011 Javni poziv za podnošenje Ponuda za nabavku dobara - Toneri za laserske štampače i fotokopir aparate, redni broj JNMV d-5/11

Javni poziv

________________________________________________

19.04.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. D-19/10 - Isporuka dodatnih dobara - Upgrade Orad na HDVG platformu

Obaveštenje

________________________________________________

19.04.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-39/10 - Nabavka dobara - PVC Materijali - Leksan

Obaveštenje

________________________________________________

19.04.2011 Javni poziv za davanje ponuda u postupku JNMV br. d-29/10 za nabavku digitalnih reporterskih snimača

Javni poziv

________________________________________________

06.04.2011 Poziv za podnošenje Ponuda za nabavku usluga - Održavanje protivpožarnih aparata i sistema za automatsko otkrivanje, dojavu i gašenje požara.

Javni poziv

________________________________________________

06.04.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-13/10- Nabavka dobara - Papir i paprna konfekcija - Partija 5 - Ofsetni i ostali papiri za obrasce (Štamparija)

Obaveštenje

________________________________________________

04.04.2011. Prethodni raspis za nabavku Usluga obezbeđivanja hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu i karata za međunarodni i domaći saobraćaj

Obaveštenje

________________________________________________

04.04.2011. Obaveštenje o dodeli ugovora za drugu fazu restriktivnog postupka JNVV br. R-12/10 

Obaveštenje

________________________________________________

31.03.2011 Obaveštenje dodele ugovora za DRUGU FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA  JNVV br. R-11/10

Obaveštenje

________________________________________________

31.03.2011 Obaveštenje dodele ugovora za DRUGU FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JNVV br. D-24/10

Obaveštenje

________________________________________________

29.03.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-13/10- Nabavka dobara - Papir i paprna konfekcija - Partija 3 - Toalet papir

Obaveštenje

________________________________________________

29.03.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-13/10- Nabavka dobara - Papir i paprna konfekcija - Partija 4 - Salvete.

Obaveštenje

________________________________________________

29.03.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-13/10- Nabavka dobara - Papir i paprna konfekcija - Partija 6 - Tabuliri

Obaveštenje

________________________________________________

28.03.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-13/10- Nabavka dobara - Papir i paprna konfekcija - Partija 1 - Fotokopir papir

Obaveštenje

________________________________________________

28.03.2011. Obaveštenje dodele ugovora za DRUGU FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA, JNVV br. R-9/10

Obaveštenje

________________________________________________

28.03.2011. Obaveštenje dodele ugovora za JNMV br. d-26/11  

Obaveštenje

________________________________________________

28.03.2011. Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV RTS br. D-37/10 - Nabavka dobara - PVC materijali - Stiropor

Obaveštenje

________________________________________________

24.03.2011. Poziv za podnošenje ponude za JNMV br. u-4/11 za Zaštitu objekata i imovine RTS-a

Obaveštenje

________________________________________________

22.03.2011.Obavešenje  o PRODUŽETKU ROKA za dostavljanje ponude za JNVV D-23/10

Obaveštenje

________________________________________________

15.03.2011. Obaveštenje o dodeli ugovora  za JNMV D-30/10

Obaveštenje

________________________________________________

14.03.2011. Javni poziv za JNVV broj R-1/11 za radove u Radio Beogradu

Javni poziv

________________________________________________

11.03.2011. Obaveštenje o obustavi postupka II faze restriktivnog postupka za JNVV - Kancelarijski nameštaj - RTS br D-9/10

Obaveštenje

________________________________________________

11.03.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-2/10 - Nabavka i isporuka dobara - Službena odeća i obuća - Partija 2 - Službena svečana odeća.

Obaveštenje

________________________________________________

09.03.2011 Obaveštenje o obustavi postupka JNMV broj u-15/10

Obaveštenje

________________________________________________

04.03.2011 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-23/10 - Nabavka i isporuka dobara - Mikrofonski sistemi

Obaveštenje

________________________________________________

28.02.2011 Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV U-2/11

Obaveštenje

________________________________________________

28.02.2011 Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV D-35/10

Obaveštenje

________________________________________________

23.02.2011 Javni poziv za JNVV broj D-23/10 - rezervni delovi za održavanje vozila

Obaveštenje

02.03.2011 Izmena i dopuna Javnog poziva za JNVV broj D-23/10 - rezervni delovi za održavanje vozila

Obaveštenje

_________________________________________________

23.02.2011 Obaveštenje o dodeli ugovora za JNVV D-20/10

Obaveštenje

_________________________________________________

22.02.2011 Obaveštenje o dodeli ugovora za II fazu restriktivnog postupka JNVV D-18/10 - po partiji br. 4

Obaveštenje

_________________________________________________

18.02.2011 Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 2 - Ubrusi za JNVV RTS br. D-13/10.

Obaveštenje

_________________________________________________

16.02.2011. Javni poziv za JNVV D-21/10 - Nabavka dobara - Lična zaštitna sredstva. 

Javni poziv

_________________________________________________

09.02.2011Obaveštenje o dodeli ugovora za drugu fazu restriktivnog postupka JNVV D-25/10 - računari i prateća oprema

Obaveštenje

_________________________________________________

09.02.2011  Javni poziv za pokretanje otvorenog postupka JNMV U-5/10 - za reparaciju video glava

Javni poziv

_________________________________________________

28.1.2011. Obaveštenje o zaključenom Aneksu ugovora. Usluge pregleda i ispitivanja opreme za rad kao i uslova radne okoline za potrebe RTS-a

Obaveštenje

_________________________________________________

27.1.2011. Javni poziv za JNVV RTS br. D-17/10 - Nabavka dobara - Teleprompter sistem za Studio 10

Javni poziv

_________________________________________________

26.1.2011. Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci male vrednosti br. d-13/10

Obaveštenje

_________________________________________________

21.1.2011. Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV d-28/10 - P2 KAMKODERI

Obaveštenje

_________________________________________________

21.1.2011. Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV d-13/10 - po Partiji br. 2

Obaveštenje

_________________________________________________

19.1.2011. Javni poziv za JNVV RTS br. U-4/10 - Nabavka usluga - Održavanje higijene u objektima RTS sa potrošnim materijalom

Javni poziv

_________________________________________________

14.1.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. R-8/10 - Izvođenje hidroizolaterskih radova ravnih krovova i sanacionih radova podruma, mokrih čvorova, terasa i sl. po Partiji br. 2  - Sanacija krovnog venca PVC membranom u svetlo zelenoj boji  preko postojeće podloge bakarnog lima na objektu Produkcionog centra TV Beograd u Košutnjaku.

Obaveštenje

_________________________________________________

10.1.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. u-12/10
Nabavka usluga - Aktuarska procena dugoročnih primanja zaposlenih saglasno MRS 19 na dan 31.12.2010. godine.

Obaveštenje

_________________________________________________

4.1.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-2/10- Nabavka i isporuka dobara - Službena odeća i obuća - Partija 3 - Službena obuća

Javni poziv

__________________________________________________________ 

4.1.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNVV RTS br. D-2/10- Nabavka i isporuka dobara - Službena odeća i obuća - Partija 1 - Službena klasična odeća

Javni poziv

__________________________________________________________ 

4.1.2011. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV RTS br. d-21/10 - Nabavka dobara - Mikrofoni klip-on, CD plejer.

Javni poziv