Čitaj mi!

Galerija RTS, od 13. septembra do 7. oktobra 2022.

Ekspresivna poetika Jaroslava Kandića

Izložba dela Jaroslava Kandića u Galeriji RTS ( od 13.septembra do 7. oktobra) predstavlja osvrt i ponovno vraćanje u fokus ovog, od stručne i šire javnosti, zaboravljenog umetnika. Ekspozicija obuhvata radove koje je Jaroslav Kandić poklonio Muzeju rudarstva i metalurgije tokom svog boravka u Boru, kao i radove iz privatne zaostavštine. Izložba je svojevrsna posveta i sećanje na ovog uglednog slikara i likovnog pedagoga koji je jedan deo svog života i stvaralaštva zaveštao gradu Boru.

Jaroslav Kandić je bio umetnik velikog stvaralačkog potencijala o čemu svedoči i broj njegovih sačuvanih dela. Jedan je od onih autora koji je koristio svaku priliku da iskaže stvaralački senzibilitet i društveni angažman, određujući sebe prvenstveno kao umetnika koji korespondira sa vremenom i svojim neposrednim okruženjem.

Na osnovu sagledavanja likovnog opusa ovog umetnika, neafirmisanog van svoje uže sredine, može se slobodno reći da on pripada onoj grupi slikara koji mogu da se otrgnu savremenim umetničkim tokovima, a svoja likovna poimanja pretvore u sopstvenu ikonografiju. Iz tog razloga, njegova dela dobijaju određeno i zasluženo mesto u istorijsko umetničkoj obradi i mogu se smatrati celovitim, jezički doslednim i u svakom pogledu dovoljno sadržajnim za stručnu analizu.

Posmatrajući Kandićev likovni opus uočićemo da je on sačinjen od dela koja se međusobno stilski razlikuju. Uprkos tome što je većina dela nastala u prepoznatljivom rukopisu raznolikost motiva, tema i načina građenja likovnih kompozicija otkriva nam Kandića kao svestranog stvaraoca koji ne beži od klasičnih likovnih elemenata i postulata. Zasnivajući na njima svoj likovni izraz, Kandić svoju poetiku gradi na tekovinama ekspresivne figuracije, pokazujući afinitet za ekspresionističku odliku linije i boje. Njegova dela odlikuje ekspresivnost pikturalnog sklopa sa naglašenom subjektivnom interpretacijom. Osećanje za kolorističke vrednosti svojstveno njegovom slikarskom senzibilitetu upotpunjuje snagu stvaralačkog izraza.

Likovni kritičar i umetnik Zoran Pavlović deo Kandićevog stvaralačkog opusa, naročito po likovnoj formi i značenju, približava krugu fantastičnog slikarstva. Na izgled realistične, a u stvari romantične pune alegorija, aluzija i simbola, Kandićeva dela pružaju mogućnost sagledavanja jednog neobičnog i specifičnog sveta vizuelno-likovnih formi u kojima se transponuju sve odlike njegove intimne umetničke prirode. Dosledan svojoj imaginaciji i stvaralačkoj poetici, Kandić je na platnima prikazivao svoj doživljaj stvarnosti i okruženja u kome je živeo i radio.

Stvaralački opus Jaroslava Kandića reprezentativan u pogledu individualne poetike zauzima posebno mesto naročito na borskoj likovnoj sceni i to u periodu šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka. Njegovo delovanje doprinelo je kulturnom i umetničkom razvoju sredine u kojoj je i sam autor živeo i stvarao. Razmatrajući opus njegovih dela koja se danas nalaze i čuvaju u umetničkoj zbirci Muzeja rudarstva i metalurgije, kao i u privatnoj zaostavštini, da se zaključiti da su ona dokaz neprekidnog traženja stilskog izraza, gde svetlost i boju ovaj umetnik prihvata kao mogućnost likovnog izraza.

Izložba Ekspresivna poetika Jaroslava Kandića, iz tog razloga, podsetiće nas na značaj ovog umetnika, kao i njegovog stvaralaštva koje je ostavilo neizbrisiv trag na razvoj umetnosti i kulture u Boru. U sredini u kojoj je jednim delom živeo i radio Kandić je prepoznat i prihvaćen kao pravi umetnik i likovni pedagog. Do kraja svog života Jaroslav Kandić je posao likovnog pedagoga obavljao krajnje savesno i odgovorno, dok je u umetnosti nenametljivo i istrajno gradio jedan lični, intimni svet.

Ovde možete pogledati/preuzeti katalog izložbe