Читај ми!

Извештаји и публикације у 2023.

Преглед публикација Центра за 2023. годину

ПРИКАЗИ И ПРЕГЛЕДИ

1.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у децембру 2022. године

2.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у 2022. години - годишњи извештај 

3.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у 2022. години - годишњи извештај

3а. Гордана Кошанин, Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија у новембру 2022. године 

4.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија у децембру 2022. године 

5.  Милена Јовић,  Радио у 2022. години

6.  Славица Јосифовић,  Анализа гледаности телевизијских програма у јануару 2023. години

 

 

АНАЛИЗЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОСЕБНЕ СВРХЕ

1.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јануару 2023. године