Извештаји и публикације 2020.

Преглед публикација Центра у 2020. години

 

ПРИКАЗИ И ПРЕГЛЕДИ 

 1.  Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у децембру 2019. године

 2.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у 2019. години

 3.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у 2019. години - годишњи извештај

 4.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у децембру 2019. године 

 5.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јануару 2020. године

 6.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у јануару 2020. године

 7.  Сузана Јовановић, Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у фебруару 2020. године

 8.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у фебруару 2020. године

 9.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у марту 2020. године

10.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у марту 2020. године

11.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у априлу 2020. године

12.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у априлу 2020. године

13.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у мају 2020. године

14.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у мају 2020. године

15.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јуну 2020. године

16.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у јуну 2020. године 

17.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у првој половини 2020. године

18.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у првој половини 2020. године 

19.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у јулу 2020. године

20.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у јулу 2020. године

21.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у августу 2020. године

22.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у августу 2020. године

23.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у септембру 2020. године

24.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у септембру 2020. године

25.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у октобру 2020. године

26.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у октобру 2020. године

27.  Сузана Јовановић,  Преглед гледаности телевизијских програма с националном покривеношћу у новембру 2020. године

28.  Гордана Кошанин,  Теме и гости дебатних информативно - политичких емисија и интервјуа у новембру 2020. године 

 

АНАЛИЗЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОСЕБНЕ СВРХЕ

 1.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у децембру 2019. године

 2.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јануару 2020. године

 3.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у фебруару 2020. године

 4.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у марту 2020. године

 5.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у априлу 2020. године 

 6.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у мају 2020. године

 7.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јуну 2020. године

 8.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у јулу 2020. године

 9.  Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у августу 2020. године

10. Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у септембру 2020. године

11. Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у октобру 2020. године

12. Милена Михајловић,  Најгледаније емисије према врстама програма у новембру 2020. године