Читај ми!

Полихромија у камену, изложба скулптура Татјане Каравелић

"Полихромија у камену", изложба скулптура из докторско-уметничког пројекта Татјане Каравелић, биће представљена у РТС клубу, од 11. до 20. јуна 2021. године.

Изложбу „Полихромија у камену" чини више двадесет скулптура реализованих у оквиру четворогодишњих докторских студија на Факултету примењених уметности у Београду, из области примењеног вајарства. Уметничко-истраживачки пројекат

предстваља синергију различитих научних упоришта, нарочито општа теоријска проучавања из области геологије и уметничких утицаја у циљу остваривања специфичног скулторског израза.
Полихромија, у овом докторско уметничком пројекту, темељи се на вишебојним потенцијалима унутар тродимензионалне форме, путем склапања, спајања и преклапања различитих врста стена у засебне апстрактне, асоцијативне, скулпторске целине. Кроз историју уметности, скулптуре од камена се реализују системом одузимања маса, док се у овом пројекту, поред одузимања камених маса концетрише и на систем додавања у матирајалу. За извођење уметничких радова користе се камен као традиционали материјал и могућности напредних технологија, док се савремена и класична
сазнања користе у циљу повратка супротним вредностима, не деструкцији природе, већ у корелацији са истим, претендује да настане ново уметничко решење.


Овај уметничко-истраживачки пројекат указује на значај познавања материјала при скулпторском изражавању, а све то са циљем стварања дела које се налази на супротној страни онога што је до сада било познато под термином
полихромија. Један процес полихромије у скулптури, који је трајао више хиљада година и био је везан за човеково деловање на камен, овим уметничко-истраживачким радом
биће заправо враћен на почетак, односно представиће се реверзабилни процес полихромије, у коме крајњи резултат неће бити везан за људски уметнички фактор, већ
ће полихромија бити препуштена деловању природних процеса уколико се оваква форма у будућности постави у простору.
Изложба "Полихромија у камену", у РТС клубу, ће бити отворена 11. до 20. јуна 2021. године, радним данима од 11 до 19, и суботом од 11 до 15 часова.

Татјана Каравелић, рођена је 1991. године у Ужицу. Факултет примењених уметности у Београду уписује 2010. године, а од 2012. године стипендиста је Републике Србије као
студент основних студија. У периоду од 2011. до 2013. године бирана je за Председника студенског парламента на Факултету примењених уметности. Диплому примењени
уметник на одсеку примењено вајарство стиче 2014. године, а 2015. завршава Мастер студије на истом факултету, у области меморијалне скулптуре. Од 2016. године je у статусу сaмосталног уметника, члан је УЛУПУДС-а и УЛУС-а.
Награђивана је више пута на нивоу факултета и након студија као самостални уметник на колективним изложбама и конкурсима у области скулптуре. Прву самосталну изложбу
"Циклуси" реализовала је 2016. године, у Градској галерији Ужице. Излагала је на бројним колективним изложбама у Србији, Црној Гори и Македонији. Учесник многих ликовних колонија и међународних симпозијума. Стручни допринос имала је на неколико пројеката у оквиру државе Србије, аутор је и организатор уметничких колонија, међународних колективних изложби реализованих у сарадњи са Удружењем Камена
Колонија - Stone Studio Association.


У свом раду претежно се бави извођењем скулптура у камену за јавне просторе, екстеријере и ентеријере. Ауторка је око седамнаест изведених скулптурских решења, рељефа, споменика, портрета, скулптура галеријског формата и већих димензија које се налазе у колекцијама и на јавним површинама екстеријера и ентеријера у Србији, Црној Гори
и Македонији. Поред ангажовања као самосталан уметник искуство и знања стиче у атељеу свог оца вајара Велимира Каравелића, где учествује као сарадник у изради неколико
споменика и скулптура великог формата.


Докторске студије на Факултету примењених уметности у Београду, студијски програм Примењене уметности и дизајн, уписала је 2017. године, 2020. године одобрена је тема
докторског уметничког пројекта ,,Полихромија у камену, изложба скулптура".
Од 2017. године сарадник је у настави на предметима Вајање - основе и Вајање и ентеријер на Факултету примењених уметности, Београд. Живи и ради у Београду.