Poezija: Rade Obrenović, 4. deo

Ove nedelje uživate u jedinstvenoj poeziji, ali i prozi, Radeta Obrenovića.