Gramofon - Piloti - „Kao ptica na mom dlanu“

Ploča se pojavila juna 1987. godine i njome su „Piloti“ definisali novi pravac koji im je doneo ogromnu popularnost. Na albumu se nalaze pretežno ljubavne pesme „Rekla je da u mojoj glavi čuje gitare i bubljeve“, „Iza oblaka“, „Kada sanjamo“, “Kao ptica na mom dlanu“.