U društvu pesnika - Pesme Julijana Kornhauzer - Dobrica Milićević

Rubrika ”Pretponoćni trenuci” dočaraće vam najlepšu svetsku poeziju uz muziku.