1001 Trag - Uzmi Stanu - Tamburica 5

Sastav „Tamburica 5“ i pesma „Uzmi Stanu, mili sineˮ dali su nam povod za priču o važnosti nakita u folkloru Srba.