1001 Trag - Ajde, tanke, džam Stojanke - Staniša Stošić

Govorimo o Stani Avramović Karamingi (1897 – 1969), slavnoj interpretatorki vranjske gradske pesme, kao i o numeri „Ajde, tanke, džam Stojankeˮ. Čućemo ovu pesmu najpre u Staninoj interpretaciji, a potom i izvedenu glasom Staniše Stošića (1945 – 2008).