Osamdesete

Slušamo komponovane pesme snimljene u periodu od 1980 – 1990. godine.