Čitaj mi!

Širom zatvorenih očiju - Intonacija

Muzička slagalica. Muzički mozaik. Mali muzički švedski sto. Izazov za muzičke gurmane i one koji su to u nastajanju.

Sve je to INTONACIJA, a pre svega to je autorska muzička emisija Jovana Grujića. Realizuje se jednom mesečno u noćnom programu petak na subotu i danas je ta noć.

Intonacija, 24.00 - 4.00

izbor muzike: Jovan Grujić
voditelj: Darko Kocjan