Čitaj mi!

Aleksandar Rakezić: „Kad će David da se vrati?", Kvaka 22

Serija slika pod nazivom „Imago" nastaje u okviru doktorsko-umetničkog projekta Aleksandra Rakezića na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Glavna tema istraživanja jeste slika, shvaćena fenomenološki, a s fokusom na predstave koje prenose masovni mediji. Na izložbi „Kad će David da se vrati?", u Alternativnom umetničkom prostoru Kvaka 22, prikazan je izbor iz ovog projekta.

Predlošci su kompjuterski generisane ili fotomontirane slike koje u sebi sadrže motiv srca kao glavnog nosioca scene. Te predstave, s varijacijama na temu srca, bivaju transponovane u sliku u ulju, čime se svaki rad tretira kao klasicističko delo štafelajnog slikarstva, što s druge strane otvara pitanje granica slikarstva kao medija.

„Slike su svuda oko nas i rapidno se umnožavaju prenagomilavajući našu ograničenu emotivnu i arhivsku memoriju. Slike kojima smo bombardovani gotovo refleksno osuđujemo kao umetničke ili neumetničke, dobre ili loše, politične ili apolitične, upravo na osnovu viška vrednosti koje one nose u sebi. Praksa pokazuje da se najlakše odbacuju i stigmatizuju medijske slike koje su puke poruke društvu kapitalizma. Upravo ovakve medijske slike poslužile su kao inspiracija za seriju radova čiji je deo prikazan na izložbi „Kad će David da se vrati?" ", zapisao je autor Aleksandar Rakezić. I dodaje: „Teoretičar V. Dž. T. Mičel je 1999. godine iskovao termin likovni obrt (ikonični obrt) koji opisuje dolazak slika na mesto gde su nekada bile reči. Podrazumevajući da je presudni značaj za primat slike na uštrb reči bio razvoj masovnih medija, javlja se ideja da su slike oduvek bile naslikane želje."

Izložba „Kad će David da se vrati?", svojim nazivom i vizuelnim sadržajem metaforično pita - iz pozicije osobe koji živi u svetu slika, možda više mračnih i surovih nego pukih i bezazlenih - kada će se vratiti slike ideala, koje će poput starozavetnog heroja Davida pobediti daleko nadmoćnijeg distopičnog protivnika Golijata.

Gost emisije biće umetnik Aleksandar Rakezić.

Urednik i voditelj Znakova: Sava Ristović

broj komentara 0 pošalji komentar