Noćne promenade

Dela Johana Kristijana Baha, Maura Đulijanija, Antona Dijabelija i uvertire francuskih autora 19. veka

01.05 Johan Kristijan Bah
Amadis od Gaule, baletska muzika
Izvode Entoni Helsted, čembalo i ansambl Hanoverska banda


01.
30 Uvertire francuskih autora 19. veka
Kamij Sen Sans: Žuta princeza (6.21)
Hektor Berlioz: Benvenuto Čelini (10.34)
Hektor Berlioz: Kralj Lir (16.16)
Hektor Berlioz: Rimski karneval (8.40)
Hektor Berlioz: Slobodne sudije (12.52)
Izvodi Orkestar Pariskog konzervatorijuma, diriguje Albert Volf


02.25 Mauro Đulijani
Veliki koncertantni duet opus 52 (15.15)
Serenada opus 127 (12.53)
Izvodi Ansambl Konzolacione - Karel Valter, flauta i Jan Tulaček, gitara


02.55 Johan Kristijan Bah
Endimion (11.19)
Temistokle (8.35)
Lucio Sila (8.33)
Amadis od Gaule (7.39)
Izvode Entoni Helsted, čembalo i ansambl Hanoverska banda


03.35 Mauro Đulijani
Veliki koncertantni duet opus 85
Izvodi: Ansambl Konzolacione - Karel Valter, flauta i Jan Tulaček, gitara


03.55 Uvertire francuskih autora 19. veka
Adolf Adam: Da sam bio kralj (7.27)
Luj Ferdinand Herold: Zampa (8.23)
Franc fon Supe: Pikova dama (8.23)
Oto Nikolaj: Vesele žene vindzorske (9.07)
Danijel Ober: Fra Dijavolo (8.38)
Danijel Ober: Krunski dijamanti (9.06)
Izvodi Orkestar Pariskog konzervatorijuma, diriguje Albert Volf


04.45 Anton Dijabeli
Velika serenada za flautu i gitaru opus 67
Izvodi Ansambl Konzolacione - Karel Valter, flauta i Jan Tulaček, gitarabroj komentara 0 pošalji komentar