Čitaj mi!

Majstori baroka – Đovani Piki

Predstavljamo zbirku pod nazivom „Kancone za sviranje na svakoj vrsti instrumenta” Đovanija Pikija, u interpretaciji ansambla Končerto Široko pod upravom Đulije Đenini.

Ovaj kompozitor, orguljaš i čembalista, rođen je 1571. godine u Veneciji. Pretpostavlja se da je njegov deda koji je bio čembalista, svog unuka uveo u svet interpretacije, usmeravajući ga ka muzičkoj praksi koja je bila blisko povezana sa plesnom muzikom, a koja je uživala veliku popularnost u to vreme u Veneciji. Iako se o životu Đovanija Pikija malo zna, danas se smatra da je bio izuzetno cenjen u svoje vreme, što potvrđuje i njegova slika koja se nalazi na naslovnici znamenitog priručnika za ples i plesnu muziku pod nazivom Plemenitost dama Fabricija Karoza. Takođe, ovaj kompozitor se isticao i kao jedini Mlečanin koji je pisao plesnu muziku za čembalo.

Veći deo života Đovani Piki je proveo u svom rodnom gradu komponujući i crkvenu i svetovnu muziku, a prvi zapisi muzičke aktivnosti ovog kompozitora dokumentovani su u spisu o krštenju iz 1591. godine, gde je identifikovan kao orguljaš u župnoj Crkvi Svetog Tome. Nakon toga dobija nameštenje u Bazilici Santa Marija dei Frari kao orguljaš, i tu ostaje do svoje smrti 1597. godine.

Bio je jedan od predstavnika venecijanske škole i vrlo uticajan kada je u pitanju razvoj instrumentalnih oblika koji su tek počeli da se pojavljuju, poput sonate i kancone. Tako, zbirka pod nazivom Kancone za sviranje na svakoj vrsti instrumenta sadrži devetnaest kompozicija koje su namenjene različitim grupacijama i kombinacijama instrumenata i pripadaju venecijanskoj tradiciji kancona pisanih za ansamble, a koje su utrle dalji put za razvoj trio sonate. Sva dela iz ove zbirke komponovana su za instrumente koji su se najčešće koristili u venecijanskoj muzičkoj praksi: violina, kornet, blok flauta, trombon i fagot.

Zbrika Đovanija Pikija se odlikuje kompleksnim kontrapunktskim radom koji je karakterističan za svaku kompoziciju, kao i ekstenzivnom upotrebom punktirajućeg ritma koji reprezentuje njegovo poznavanje žanra plesne muzike. Delo karakterišu „kreativni pronalasci i veliki izbor tonova", a autor ostavlja precizne naznake o instrumentaciji, na taj način stvarajući tipično venecijanski zvučni sjaj sa širokim spektrom tonskih boja i afekata.

Autorka: Saša Toškovićbroj komentara 0 pošalji komentar