Radio Rokenroler: Programska šema - subota, 24. jun 2023

06:00
LP, r.
06:15
Miks, r.
09:00
Gramofon – EKV - „Dum, dum“
09:15
Miks
11:30
Zvučni zid – Džiboni
11:45
Miks
14:00
PGP RTS
14:15
Miks
17:00
Milenijum, r.
17:15
Miks, r.
19:30
Decibel, r.
19:45
Miks, r.
22:00
LP, r.
22:30
Miks, r.
01:00
Pop-rok azbučnik - Goribor, r.
01:15
Miks, r.
03:30
Zvučni zid – Smak, r.
03:45
Miks, r.