Radio Beograd 2: Programska šema - četvrtak, 28. sep 2023

06:00
Vesti
06:05
Na tri vode
07:55
Vesti, zatim - Na talasima RB 2
08:00
Klasiku, molim
09:00
Hoću da znam
09:55
Vesti
10:00
Beskrajni plavi krug
10:55
Vesti, zatim - Na talasima RB 2
11:00
Od zlata jabuka
11:55
Vesti
12:00
S pesnikom u podne
12:05
Rečeno i prećutano
12:55
Vesti
13:00
Klub 2
13:45
Pozitivna trema
13:55
Vesti, zatim - Na talasima RB 2
14:00
Vreme muzike
14:55
Vesti
15:00
Kulturni krugovi
15:55
Vesti
16:00
Maske
16:55
Vesti
17:00
Govori da bih te video
17:30
Autogram
18:30
Vesti
18:32
Drama
19:00
Visine
19:55
Vesti
20:00
Emituje se Treći program
05:01
Najava programa
05:05
Od zlata jabuka