Radio Beograd 2: Programska šema - petak, 23. dec 2022

06:00
Vesti
07:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
08:00
Klasiku molim
09:55
Vesti
10:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
11:55
Vesti
12:00
S pesnikom u podne
12:55
Vesti
13:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
14:55
Vesti
15:55
Vesti
16:55
Vesti
18:30
Vesti
19:55
Vesti
05:01
Najava programa
05:05
Od zlata jabuka