Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 06. jun 2023

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi
20:25
Umetnost interpretacije
21:20
Savremena srpska muzika
22:20
Imaginarna edicija
22:35
Disco 3000
23:35
Putevi proze
00:15
Muzej zvuka
01:00
Noćne promenade