Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 28. jun 2023

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi
20:30
Džez Šestici
21:30
Antologija srpske muzike
22:20
Imaginarna edicija
22:45
Majstori baroka
23:45
Knjiga za slušanje
00:10
Muzika za film
01:00
Noćne promenade