Radio Beograd 3: Programska šema - nedelja, 25. dec 2022

20:00
Najava programa
22:15
Radionica zvuka – Milenija Ristić: Izranjanje 2 – Svest
22:35
Putevi proze - Zoran Ćirić: Noćna kretanja
23:59
Scenska muzika – Pozorišna muzika Kurta Vajla