Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 24. dec 2022

20:00
Najava programa
22:25
Drama – Aleksandar Obrenović: Zubato sunce
23:00
00:05
Putevi proze - Zoran Ćirić: Noćna kretanja
00:20
Kamerni koncert – Kamerna ostvarenja Kamija Sen Sansa