Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 23. dec 2022

20:00
Najava programa
20:30
Božićni koncert Euroradija
23:35
Putevi proze - Zoran Ćirić: Noćna kretanja
23:58
Vokalni sat