Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 21. dec 2022

20:00
Najava programa
21:35
Savremena srpska muzika - Kompozicije Ognjena Bogdanovića
22:50
23:40
Putevi proze - Zoran Ćirić: Noćna kretanja