Radio Beograd 3: Programska šema - ponedeljak, 19. dec 2022

20:00
Najava programa
22:50
Imaginarni pejzaži - COH meets Abul Mogard
23:35
Putevi proze - Zoran Ćirić: Noćna kretanja
23:55
20. vek - Simfonije Janisa Ivanovsa