Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 17. jun 2023

20:00
Najava programa
20:02
Opera
22:15
Drama
22:40
Muzika sveta
22:40
Elektronski studio
23:35
Putevi proze
23:55
Muzika sveta
00:55
Noćne promenade