Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 13. jul 2022

20:00
Najava programa
21:45
Savremena srpska muzika – Zoran Erić
23:05
00:10
Muzika Maksa Arudža za film „Lanski”