Radio Beograd 3: Programska šema - ponedeljak, 13. jun 2022

20:00
Najava programa
22:45
Imaginarni pejzaži – Džozef Kamaru i Niamke Dezire: album Prag
23:25
Antologija Trećeg programa - Mihail Horomanjski: Ludakova priča
23:55
20. vek – Kamerne kompozicije Florana Šmita