1001 Траг - Српкиња - Ансамбл Коло

Слушамо кратку причу и нумеру ,,Српкиња’’ у извођењу групе певача Ансамбла ,,Коло’’.