Променада - Јесен 1968.

Слушамо нумере изведене на фестивалу ,,Јесен‘‘ 1968. године.