Медаљон - Душан Николић

Данашњи „Медаљонˮ украшава Душан Николић (1922 – 1975), певач богатог репертоара, наклоњен и македонским песмама и босанским севдалинкама. Волео је да пева и ромске песме, а тај језик му је био прилично близак. Снимао је са оркестрима Властимира Павловића Царевца, Душана Радетића и Жарка Милановића. Песме које смо одабрали за данас су: „С' оне стране Липовицеˮ, „На крај села маленаˮ, „Оће чича да ме жениˮ и „Романеˮ.