Медаљон - Жарко Данчуо

Личност данашњег „Медаљонаˮ је Жарко Данчуо, интерпретатор староградске песме и романсе као и забавне музике. Први албум староградских песама снимио је 1981. године. Учествовао је на многим фестивалима: Ваш шлагер сезоне, Београдско пролеће, Златна тамбурица… Поред песме ,,Дунав, Дунав тихо тече‘‘ која је обележила Жаркову каријеру, слушаћемо и песме: ,,Што не дође‘‘, ,,Еј, сокаци бели‘‘ и ,,За један часак радости‘‘.