1001 Траг - Банатско коло - Божидар Петров Бога

Садржај рубрике чине прича о Банату и ишчезавању народне ношње из свакодневног живота Срба, као и нумера „Банатско колоˮ у извођењу Божидара Петрова – Боге.