Медаљон - Ђорђе Караклајић

Ђорђе Караклајић (1912 – 1986) оставио је значајан траг у историји стилизоване народне музике на Радио Београду. Био је композитор, диригент, аранжер и музички уредник. У Радио Београду је почео да сарађује 1933. године, поставши хонорарни виолиниста у Народном оркестру Властимира Павловића Царевца. Касније ће се запослити у Редакцији народне музике и, потом, постати њен уредник. Основао је Велики народни оркестар Радио Београда, постао први диригент овог ансамбла, те окупио групу изванредних певача, као што су Даница Обренић, Анђелија Милић, Радмила Димић, Вукашин Вуле Јевтић и други. Сакупљао је народне и градске песме, као и кола, да би их уметнички обрађивао и снимао за потребе радија. Пред крај радног века оформио је женску групу „Шумадијаˮ.

Слушамо нумере:,,Посеја деда ситан босиљак‘‘, ,,Ах, мој Доро‘‘, ,,Отвори ми бело Ленче‘‘ и ,,Врањски чочек‘‘, у аранжману Ђорђа Караклајића.