1001 Траг - Увенуће нарцис бели - Шабан Шаулић

Садржај рубрике чине прича о миту о Нарцису и песма „Увенуће нарцис белиˮ у интерпретацији Шабана Шаулића.