Читај ми!

Студије и огледи

Ивица Младеновић: Пјер Бурдије, социолог и интелектуалац (2/4)

У емисији Студије и огледи, од понедељка, 23. до четвртка, 26. јануара, можете слушати текст Ивице Младеновића „Пјер Бурдије, социолог и интелектуалац”.

Аутор у раду полази од тога да је француски социолог Пјер Бурдије данас један од најцитиранијих социолога и друштвених мислилаца уопште. Иако Бурдијеова слава досеже врхунац након његове смрти, 2002. године, он је још за живота постао светски познат и поштован социолог. Ивица Младеновић анализира Бурдијеов социолошки и интелектуални развој, као и везу између његове критичке социологије и политичког ангажмана. На почетку текста он нас упознаје са основним претпоставкама на којима је Бурдије градио сопствени модел мишљења и социолошки пројекат, пре свега кроз однос са тада преовлађујућим научним парадигмама, сматрајући да Пјер Бурдије није настављач ни једне од доминантних интелектуалних струја свога времена, као, уосталом, ни неке од традиционалних социолошких школа, већ креатор сасвим оригиналног и успешно реализованог приступа. Потом, аутор текста прави синтезу Бурдијеовог политичког ангажмана у контексту његових промишљања односа између науке и политике. Наиме, политичка функција социологије се, у промишљањима Пјера Бурдијеа, налази у откривању скривених друштвених механизама доминације, као и у ширењу сазнања до којих долази научним методама међу доминиранима. Уместо класичног закључка, аутор на крају нуди једну кратку личну генеалогију кроз презентовање рефлексивног личног искуства и сазнања до којих је дошао кроз читање бурдијеовске литературе.

Текст чита Душица Мијатовић.
Уредница Оливера Нушић.

 број коментара 0 Пошаљи коментар