Читај ми!

Имагинарна едиција

Ремо Бодеи: Пирамиде времена

У циклусу Имагинарна едиција, од понедељка 25. до петка 29. јула, можете слушати делове књиге италијанског филозофа Ремоа Бодеија „Пирамиде времена”.

Феномен deja vu, оно "већ виђено", један је од најзанимљивијих и најмање испитаних феномена, сматра савремени италијански филозоф Ремо Бодеи, писац књиге Пирамиде времена. У основи тог феномена леже временске перспективе: оно што се догађа сада већ смо видели (или доживели) у прошлости. Психолошка перспектива врло се брзи исцрпљује и не даје подстицајне одговоре, нити отвара путеве којима се даље може ићи. Филозофска перспектива, пак, на којој Бодеи инсистира, барата појмовима, а у самој сржи појма налази се време. "Већ виђено" својеврсни је скок у времену (или прескок) који ремети једнолинијско и континуирано схватање времена. "Већ виђено", заправо, доводи у питање сам временски след у којем оно штоје било прeтходи ономе што јесте, или ономе што ће бити. Остаје, међутим, нејасно ком сегменту времена припада "већ виђено". Ако смо у некој прошлости "видели" оно што ће се догодити у будућности, онда jе, наравно, реч о феномену прошлости. Проблем је, међутим, што се о "већ виђеном" може говорити само из садашњости, те је он феномен садашњости. Осим, наравно, ако није феномен будућности јер оно што се види јесте будућност. Отуд пирамида у наслову Бодеијеве књиге: тачно је пирамида има чврсту основу и пењe се ка врху, али да би се до врха доспело потребно је проћи слојеве и слојеве камења, односно времена.

Без икакве мистифакације Бодеи анализира поетске и филозофске исказе о "већ виђеном" и сплиће узбудљиву причу о феномену о којем готово свако може да сведочи, али, томе упркос, остаје он неухватљив.

С италијанског превела: Сенка Јевтић
Читала: Душица Мијатовић
Уредник: Иван Миленковић

број коментара 0 Пошаљи коментар